Konvertere postkasse i Office 365

Opret forbindelse til Exchange Online via Powershell.

Konvertere postkasse til delt

Set-Mailbox  mail@mail.dk -Type Shared

Følgende værdier for “type” kan benyttes.

  • Regular
  • Room
  • Equipment
  • Shared

For more info, henvises til https://technet.microsoft.com/da-dk/library/bb123981(v=exchg.150).aspx


Kontrollere postkassen er konverteret, skal følgende kommando bruges

Get-Mailbox -Identity mail@mail.dk | Format-List RecipientTypeDetails

error: Content is protected !!