Alle brugere får adgang til alles kalender

Giv alle brugere adgang til alles kalender.

Åben Exchange Management Shell.

Kør følgende:

(Get-Mailbox) | ForEach-Object {Set-MailboxFolderPermission $_":\Kalender" -User Default -AccessRights Reviewer}
error: Content is protected !!