Visning af mailbox størrelse

Åben Exchange Management Shell.

Kør

Get-mailbox | get-mailboxstatistics | sort-object totalitemsize –descending | ft displayname,totalitemsize

error: Content is protected !!