Sæt rettigheder på en room mailbox Office365

Opret forbindelse til Exchange Online via Powershell.

Sæt rettigheder på en room mailbox

 

 

 

 

 

Se hvilke rettigheder som er tildelt room mailbox´en

Get-MailboxFolderPermission -Identity test@mrestore.dk:\calendar

 

 

 

 

 

Følgende rettigheder kan benyttes.

With this permission level (or role) You can
Owner Create, read, modify, and delete all items and files, and create subfolders. As the folder owner, you can change the permission levels that other people have for the folder. (Does not apply to delegates.)

Publishing Editor

Create, read, modify, and delete all items and files, and create subfolders. (Does not apply to delegates.)
Editor Create, read, modify, and delete all items and files.
Publishing Author Create and read items and files, create subfolders, and modify and delete items and files that you create. (Does not apply to delegates.)
Author Create and read items and files, and modify and delete items and files that you create.
Contributor Create items and files only. The contents of the folder do not appear. (Does not apply to delegates.)
Reviewer Read items and files only.
Custom Perform activities defined by the folder owner. (Does not apply to delegates.)
None You have no permission. You cannot open the folder.

 

Her sættes Reviewer adgang for alle i organisationen – User = default

Add-MailboxFolderPermission -Identity test@mrestore.dk:\Calendar -User default -AccessRights Reviewer

Her sættes Reviewer adgang for enkelt person i organisationen – User = user1@mrestore.dk

Add-MailboxFolderPermission -Identity test@mrestore.dk:\Calendar -User user1@mrestore.dk -AccessRights Reviewer

 

Er der sat rettigheder på room mailboxen i forvejen, skal “set” benyttes i stedet for “add”

 

 

 

 

Set-MailboxFolderPermission -Identity test@mrestore.dk:\Calendar -User user1@mrestore.dk -AccessRights Reviewer
error: Content is protected !!