.net error 0x8024402c Fix

.net Framework 3.5 kan ikke installeres via “Slå Windows-funktioner til eller fra” fra kontrolpanelet i Windows 10.
For at løse dette, kopieres følgende script og gemmes som framework.cmd

Husk at Windows ISO filer IKKE kan bruges, hvis de er oprettet med Windows Media Creation Tool (læs ESD)
I mit tilfælde har jeg brugt en MS ISO som indeholder install.wim

Download Script
framework

@echo off
Title .NET Framework 3.5 Offline Installer
for %%I in (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do if exist "%%I:\\sources\install.wim" set setupdrv=%%I
if defined setupdrv (
echo Found drive %setupdrv%
echo Installing .NET Framework 3.5...
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:%setupdrv%:\sources\sxs /LimitAccess
echo.
echo .NET Framework 3.5 should be installed
echo.
) else (
echo No installation media found!
echo Insert DVD or USB flash drive and run this file once again. 
echo.
)
pause

Efter scriptet er kørt, skulle .net framework gerne være installeret som vist her.

error: Content is protected !!