Alle brugere får adgang til alles kalender

Giv alle brugere adgang til alles kalender.

Åben Exchange Management Shell.

Kør følgende:

(Get-Mailbox) | ForEach-Object {Set-MailboxFolderPermission $_":\Kalender" -User Default -AccessRights Reviewer}

Aktiver fokuseret indbakke til Outlook

Opret forbindelse til Exchange Online via Powershell.

Aktiver fokuseret indbakke for hele din organisation.

Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true


Deaktiver fokuseret indbakke for hele din organisation.

Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false

 

Aktiver fokuseret indbakke for bestemte brugere.

Set-FocusedInbox -Identity <username> -FocusedInboxOn $true

 

Deaktiver fokuseret indbakke for bestemte brugere.

Set-FocusedInbox -Identity <username> -FocusedInboxOn $false